Baratza 家用咖啡研磨机

9 个产品
排序方式:
畅销
排序方式:
畅销
供货情况
价格
$0
$1,265
巴拉扎安可
销售
Baratza Encore - Black - ALL
Baratza Encore - ALL
18

巴拉扎安可

价格
$299.00
巴拉扎长椅 270
销售
Baratza Sette 270 - ALL
13

巴拉扎长椅 270

价格
$699.00
巴拉扎套装 30 AP
销售
Baratza Sette 30 AP - ALL
Baratza Sette 30 AP - ALL
11

巴拉扎套装 30 AP

销售价格
$429.00
正常价格
$472.00
Baratza Encore ESP 浓缩咖啡研磨机 - 有货
Baratza Encore ESP Espresso Grinder - In Stock - ALL
Baratza Encore ESP Espresso Grinder - In Stock - ALL
2

Baratza Encore ESP 浓缩咖啡研磨机 - 有货

价格
$349.00
巴拉扎大师+
Baratza Virtuoso+ - ALL
1

巴拉扎大师+

价格
$439.00
巴拉扎套装 270Wi
卖光了
Baratza Sette 270Wi - ALL

巴拉扎套装 270Wi

销售价格
$769.90
正常价格
$855.00
巴拉扎·福特 AP
BARATZA FORTE AP

巴拉扎·福特 AP

价格
$1,265.00
巴拉扎·瓦里奥 +
Baratza Vario
Baratza Vario

巴拉扎·瓦里奥 +

价格
$824.00
巴拉扎·瓦里奥 W+
销售
Baratza Vario W+
Baratza Vario W+

巴拉扎·瓦里奥 W+

销售价格
$899.00
正常价格
$956.00